προς τα επάνω

Η λίστα μου σημειώσεων

Δεν έχετε εισάγει ακόμα αντικείμενα στη λίστα σας σημειώσεων
Άφιξη
Αριθμός ατόμων
Άτομα
Είδος αντικειμένου
δωμάτιο
Υπνοδωμάτιο
Γενικά
Θέση & Ανοικτοί χώροι
Άλλος εξοπλισμός

χάρτηs »

 Πρεσόβ σπίτι Εξοχικό διαμέρισμα

1 Περιοχή Πρεσόβ
Käsmark
10 Φωτογραφίες

05952 Veľká Lomnica

Πρεσόβ › Käsmark › Kezmarok
1-2 Άτομα