Η λίστα μου σημειώσεων

Δεν έχετε εισάγει ακόμα αντικείμενα στη λίστα σας σημειώσεων
Άφιξη
Αριθμός ατόμων
Άτομα
Είδος αντικειμένου
δωμάτιο
Υπνοδωμάτιο
Γενικά
Θέση & Ανοικτοί χώροι
Άλλος εξοπλισμός

χάρτηs »

 Rosenau εξοχικά διαμερίσματα

1 Περιοχή Rosenau
Dedinky
13 Φωτογραφίες
δωμάτιο Dedinky ειδοποίηση

04973 Dedinky (#641660)

Košice › Rosenau › Dedinky
1-2 Άτομα