Secondcasa logo Home My favorites Log in

Bezpecnost & Podmínky používání

Vaše mínení je pro nás duležité

Soukromí a bezpecnost jsou na SecondCASA hlavními prioritami. Na této stránce respektujeme duvernost Vašich údaju. Uvedomujeme si, že poskytnutí Vašich osobních a ostatních údaju je aktem duvery v nás. Z tohoto duvodu jsme prijali opatrení pro zajištení bezpecnosti Vašich osobních údaju. Proto s Vašimi osobními údaji zacházíme jako s jinými vysoce citlivými informacemi se zvláštní opatrností a splnujeme tak prísné požadavky nemeckého zákona na ochranu dat.

Jaké informace shromaždujeme?

- E-mailovou adresu používáme pro zasílání rezervací a pri registraci nového uživatele pro zaslání potvrzení. Jako zaregistrovaný uživatel obdržíte cas od casu e-mailový informacní bulletin, ve kterém budetet informován o zajímavých novinkách. Zasílání našeho informacního bulletinu mužete samozrejme kdykoliv odhlásit.
- Údaje o Vaší platební karte nejsou do naší databáze úkládány. Prístup k temto údajum máme pouze behem probíhající transakce.
- Zeptáme se Vás, jak jste se o SecondCASA dozvedeli a tuto informaci využijeme pro posouzení efektivity naší cinnosti v public relations.
- Pro naše interní statistiky ukládáme název Vaší domény a nebo IP adresu.
- Používáme "Cookies“ pro zachycení oblastí stránek, které Vás obzvlášte zajímají.

Predávání informací získaných na této stránce tretím stranám

Zarezervujete-li si rekreacní ubytování prostrednictvím SecondCASA, prepošleme príslušné informace dotycnému nabízejícímu. Tyto informace slouží výlucne pro zajištení rádného zpracování Vaší rezervace. Pokud platíte Vaši rezervaci pomocí platební karty, údaje jsou zasílány za úcelem autorizace vydavateli platební karty.

Cookies

SecondCASA neustále vyhledává nejnovejší technologická rešení a snaží se Vám dát k dispozici efektivní a príjemnou webovou stránku. Permanentní cookies jsou soucástí této technologie. Cookies usnadnují navigaci. Cookie je malý textový soubor, který prenese naši stránku na Váš pevný disk, když jste pripojen k SecondCASA. V prubehu Vaší príští návštevy muže naše stránka vyvolat cookie uložený na Vašem pevném disku. Príchozí data tak umožnují usporádat obsahove stránku dle Vašich drívejších požadavku. Mužeme Vám tak poskytnou nabídky a služby, které vyhoví Vašim požadavkum ohledne cestování.

Chcete-li být informován, když naše stránka vyvolá cookie uložený na Vašem pevném disku, máte možnost nastavit parametry Vaší navigace tak, že se zobrazí odpovídající varovné hlášení. Chcete-li naši stránku používat bez cookies, mužete odpovídajícím zpusobem nakonfigurovat Váš prohlížec. Avšak cookies usnadnují vyhledávání. Spousta internetových stránek pracuje s touto technologií, která je obcas využívána k uložení osobních údaju jako jsou napríklad císla platebních karet. Navíc Vám také zarucujeme, že údaje uložené v cookies stránkou SecondCASA nemohou být prectena jinou webovou stránkou.

Reklama

Webové stránky SecondCASA obsahují reklamní plochy, které jsou integrovány s našim místním reklamním partnerem. Informace o techto návštevách budou využity pouze tímto partnerem za úcelem porozumení potrebám jeho uživatelu a optimalizaci jeho služeb. Vaše osobní údaje (napr. jméno, adresa, telefonní císlo) nebudou preneseny.

Odkazy

Tato webová stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Berte prosím na zretel, že jakmile na nekterý z odkazu kliknete, prejdete na novou webovou stránku. Doporucujeme Vám precíst si upozornení o zacházení s údaji na techto stránkách, jelikož zacházení s nimi muže být na techto stránkách odlišné od našich webových stránek.

Bezpecnost

Na této stránce byla prijala opatrení pro zabránení úniku, zneužití nebo zmene údaju. Používáme "Secure Socket Layer (SSL)" technologii pro zabezpecení informací prenášených pomocí našeho rezervacního systému a Vašich žádostí o rezervaci. Údaje o platebních kartách nejsou nikdy prenášeny v nezakódované forme. Používáme také firewall pro zabránení neoprávneného prístupu do našeho systému. Více informací o online bezpecnosti.


Podmínky používání Všeobecné informace

Používání webové stránky poskytované SecondCASA je povoleno výhradne na základe techto podmínek. Navštívíte-li tuto webovou stránku ("the SecondCASA-website") se zde obsaženými materiály a informacemi, potvrzujete, že jste cetli, pochopili a akceptovali následující podmínky používání a že souhlasíte s jejich závazností pro Vás.

Autorské právo

Veškerý obsah webové stránky SecondCASA je chránen autorským zákonem a jsou vyhrazena všechna práva.

Ochranné známky, Servisní známky a Loga

Ochranné známky, servisní známky a loga ("Známky") zobrazované na webové stránce SecondCASA jsou majetkem SecondCASA. Není povoleno tyto známky používat bez predchozího písemného souhlasu SecondCASA.

Hyperlinky and Odkazy na webové stránky

Použijete-li urcitý odkaz na webových stránkách SecondCASA, pravdepodobne byste mohl opustit webovou stránku SecondCASA. Informace na webových stránkách, ke kterým získáte prístup pres hyperlinky nebo krížové odkazy, nebyly spolecností SecondCASA proverovány nebo hodnoceny. SecondCASA nedává žádnou záruky správnosti, presnosti, spolehlivosti a úplnosti informací na webových stránkách, jichž bylo pomocí odkazu a hyperlinku dosaženo a výslovne odmítá veškerou odpovednost za chyb nebo opomenutí zde obsažené. Vy, jakožto uživatel jste odpovedný za posouzení právnosti, presnosti, spolehlivosti a úplnosti informací a dalšího obsahu webových stránek, jichž bylo pomocí odkazu a hyperlinku dosaženo. SecondCASA neodpovídá za obsah nebo použití jiných webových stránek, na než hyperlinky odkazují. Hyperlink na jinou stránku je chápán toliko jako pomucka a neznamená, že SecondCASA stránku nebo produkty nebo služby zde popsané schvaluje nebo je shledává správnými. Navštívíte-li jiné internetové stránky, jež jsou spojené webovou stránkou SecondCASA pres hyperlinky, a použijte-li je, je toto na Vaše vlastní riziko a SecondCASA neprebírá žádný závazek nebo odpovednost. SecondCASA si vyhrazuje právo kdykoliv hyperlinky nebo hyperlinkové programy ukoncit.

Se vstupem na webové stránky SecondCASA se dále zavazujete následovat smernice autorského práva uvedené na každé webové stránce, na níž máte pres webovou stránku SecondCASA prístup nebo je s ní spojena hyperlinky.

Odkazy na tuto webovou stránku

Odkaz na tyto webové stránky je prípustný pouze v prípade, že tento odkazuje na stránku www.secondcasa.com (úvodní stránka) nebo na príslušnou podstránku a že kontext nepoškozuje SecondCASA.

Místní právní omezení

Webová stránka SecondCASA není urcena pro osoby, jež žijí v soudním obvodu, kde je zverejnení nebo používání webové stránky SecondCASA zakázáno (na základe státní príslušnosti techto osob, bydlište nebo jiných duvodu). Osoby, na než se tento zákaz vztahuje, nesmí na webovou stránku SecondCASA vstupovat.

Naše nabídky Info
Lastminute nabídek Impressium
Reklama O nás
Nová registrace Kontakt
Blog
Facebook Google Twitter Youtube