Home My favorites Log in

PRÁZDNIN DOMY CHIANTI, ITÁLIE

KRAJ
DOBA
DRUH OBJEKTU
  Apartmán
  Vila
  Nocleh se snídaní
  Hotel
  Kemp
VšEOBECNÉ
  Mazlíčci povoleni
  V blízkosti pláže
  Město
ZARÍZENÍ
  Plavecký bazén
  Vířivka
  Sauna
  Klimatizace
  Wi-fi
  SAT
  Pračka
POSKYTOVATEL SLUŽEB
  Soukromá osoba
  Agentura
MůJ OBLÍBENÝ
ITÁLIE - KRAJ

Residence Apt. 20 no barrierie
Poptávka
Residence Apt 8
Poptávka
Residence Apt 2122
Poptávka
Residence Apt. 9
Poptávka
Residence Apt 10
Poptávka
Residence Apt 18
PoptávkaSoukromé domy v Chianti
Forse cercavi: The Chianti region is the perfect place for travel between medieval villages, romantic vineyards and characteristic hilly landscapes. In every small town you can come across wineries, castles and farms and taste the fine wine in one of the many wine bars. The origins, full of a legendary history, and winemaking tradition have made the area the Climate (in Etruscan name of a stream) famous all over the world. For those coming from Florence the natural gateway to the land of wines is Impruneta, full of monuments, including the embattled bell tower of the thirteenth century, the Basilica of Santa Maria and the adjacent Museum of the Treasury. Two events of international importance: the grape festival with a parade of floats, and the fair of St. Luke, both take place in autumn. Behind Florence to Siena, a must is the old medieval town of Greve in Chianti, with its ancient and unique triangular square, bordered by buildings, porches and balconies, all converging towards the Church of Santa Croce. The square is home to September the most important shows in the Chianti wine. It dominates the city from the castle of Montefioralle, ancient fortified town. Meets then Volpaia, picturesque medieval town built around a castle and ancient center of winemaking. Nearby is Radda, developed around the fourteenth century church of San Nicolň and the majestic palace praetorian (1415 approximately). To visit the church of San Giusto in Salcio, located in a lush valley between the vineyards, and the parish church of Santa Maria Novella, with its characteristic Romanesque façade. Just outside Radda another obligatory stop is the Chianti Classico Wine Consortium with the Historical Studies Center Chianti. Continuing the journey to the pass of the Chianti hills, you first meet Gaiole, one of the most popular in Italy, and then countless farms and castles, such as San Leonino and Fonterutoli. Past the town of Siena, of particular historical are the thirteenth-century Monteriggioni, built on top of a hill and with a massive city walls, and Castellina, Siena outpost of Etruscan origin with the beautiful central square across from the medieval Via delle Volte. Finally, a stop in the splendid Poggibonsi where in October there is an event that recurs the ancient technique of crushing grapes of the hilly areas, and Montespertoli for the annual exhibition of the Chianti.
Region Chianti je ideálním místem pro cestování mezi st?edov?kých vesnic, romantických vinic a charakteristické kopcovité krajiny. V každém malém m?st? m?žete narazit na vina?ství, hrady a farmy a ochutnat dobré víno v jednom z mnoha vináren. Po?átky, plné legendární historie, a vina?ské tradice d?lali oblast Clante (v Etruscan jménu proudu), slavný po celém sv?t?.
Pro ty, kte?í pocházejí z Florencie p?irozenou bránu do zem? vína je Impruneta, plná památek, v?etn? angažovanou zvonice t?ináctého století, baziliky Santa Maria a p?ilehlé muzeum státní pokladny. Dv? události mezinárodního významu: hroznový festival s pr?vodem plováky, a veletrh svatého Lukáše, jak se konají na podzim.

Za Florencie do Sieny, nutností je staré st?edov?ké m?sto Greve in Chianti, se starobylou a unikátního trojúhelníkového nám?stí, ohrani?ený budov, verandy a balkony, všechny sbíhající se sm?rem na kostel Santa Croce.
Nám?stí je domovem až zá?í nejd?ležit?jší p?ehlídek v vína Chianti. To je dominantou m?sta od hradu Montefioralle, starobylého opevn?ného m?sta.
Spl?uje pak Volpaia, malebné st?edov?ké m?ste?ko postaven kolem hradu a starého centra vina?ství.

Nedaleko se nachází Radda, vyvinutý kolem ?trnáctého století, kostel San Nicolo a Majestic Palace Praetorian (1415) cca. Chcete-li navštívit kostel San Giusto v Salcio, který se nachází v krásném údolí mezi vinicemi, a farní kostel Santa Maria Novella, s charakteristickou románskou fasádou. Jen mimo Radda další povinná zastávka je Chianti Classico Víno Konsorcium s historickými studiemi Center Chianti.

Pokra?ování v cest? do pr?smyku kopc? Chianti, nejprve setkat Gaiole, jeden z nejvíce populární v Itálii, a pak nespo?et farem a hrady, jako je San Leonino a Fonterutoli.
Past m?sta Siena, ze zvláštní historická jsou t?ináctého století Monteriggioni, postavený na kopci a s masivními m?stskými hradbami, a Castellina, Siena výspa etruského p?vodu s krásnou centrální nám?stí naproti st?edov?ké Via delle Volte.
A kone?n?, zastávka v nádherném Poggibonsi, kde v ?íjnu je událost, která opakuje starov?ké techniku ??drcení hrozn? horských oblastech, a Montespertoli pro každoro?ní výstavy Chianti.

Naše nabídky Info
Lastminute nabídek Impressium
Reklama O nás
Nová registrace Kontakt
Blog