Secondcasa logo Startside Mine favortiter Log ind

Vores generelle betingelser og vilkår

1. Handelsformål, ingen anvendelsespligt

a) SecondCASA indsætter ikke annoncer selv eller på vegne af andre, hverken for egen eller andres regning, og har heller ikke kontraktmæssige forbindelser til den potentielle kunde og udbyderen, hverken direkte eller indirekte, lovmæssigt eller økonomisk. Ingen kontraktmæssige forbindelser eksisterer udover offentliggørelsen af annoncen. SecondCASA bliver ikke en kontraktmæssig partner i den afsluttede aftale mellem udbyderen og den potentielle kunde og er heller ikke involveret i opfyldelsen af disse aftaler. SecondCASA får ikke kommission, eller lignende der kræver betaling, for aftaler der bringes i stand mellem udbyder og kunde.

b) Der foreligger intet lovmæssigt krav om at SecondCASA skal benytte siderne.

2. Annoncernes formål

a) Annoncerne må kun indeholde leje eller bytte af feriehuse, ferielejligheder eller lignende ejendomme til privatpersoner (Tilbud). Vi tillader ikke annoncer, der søger efter ejendomme af denne type (Søg annoncer) og især ikke annoncer, der har til formål at købe eller sælge en ejendom eller rettigheder til en ejendom.

b) Den samme ejendom må kun annonceres én gang på samme tid.

3. Udformning og placering af annoncerne

a) Størrelse, form, farve, opløsning, layout osv. bestemmmes udelukkende af SecondCASA. Der er ingen lovmæssige krav om en bestemt præsentation. Udbyderen udtrykker sit samtykke til at dennes annonce bliver præsenteret i den form, der er bestemt af SecondCASA og i den form, der generelt benyttes af SecondCASA. SecondCASA forbeholder sig især ret til at forstørre eller formindske billeder for en ensartet og overskuelig præsentation.

b) Placeringen af annoncer på SecondCASAs sider bestemmes udelukkende af SecondCASA. Der er ingen lovmæssige krav om en bestemt placering. SecondCASA forbeholder sig retten til at ændre placeringen af en offentliggjort annonce, hvis det er nødvendigt for at få en overskuelig præsentation af tilbud.

4. Annoncernes indhold, overensstemmelse med gældende lov, tredjemands rettigheder

a) Hvilket indhold, der tillades bestemmes udelukkende af SecondCASA. Annoncer, der ikke opfylder SecondCASAs krav bliver hverken accepteret eller offentliggjort.

b) Annoncerne må kun indeholde følgende:

- Billeder, fotos, kort
- oplysninger om ejendommens størrelse og beliggenhed
- prisinformation
- oplysninger om rådighedsperioder

c) Følgende indhold tillades ikke:

- Reklametekst og -billeder i form af bannere osv.
- Forbudt eller upassende indhold

d) Udbyderen garanterer at SecondCASAs offentliggørelse og brug af hans/hendes oplysninger og alt, hvad han/hun giver oplyser, ikke overtræder gældende lovgivning og frit kan benyttes, ligesom det garanteres, at disse oplysninger ikke misbruges af tredjemand.

5. Annoncernes funktion

a) Udbyderen skal registreres på SecondCASA. Selve registreringen er gratis og kan kun ske via SecondCASAs elektroniske registreringsformular. Ved registreringen skal udbyderen angive fornavn, efternavn, firma, postadresse (ikke postboks), telefonnummer, faxnummer og en gyldig e-mailadresse. Hvis de oplysninger, der gives ved registreringen skulle ændre sig senere hen, har udbyderen pligt til at informere SecondCASA herom med det samme.

b) Anvendelsesaftalen mellem SecondCASA og udbyder træder i kræft efter bekræftelse af registreringen.

c) Efter registrering kan udbyderen indrykke sin annonce på SecondCASA.

7. Afvisning, ændring, slettelse, udelukkelse

SecondCASA forbeholder sig ret til at afvise eller ændre annoncer, der bryder den gældende lov eller står i modsætning til indholdet i vores generelle betingelser og vilkår, eller til at slette dem delvist eller helt. I dette tilfælde kan udbydere blive permanent eller midlertidigt udelukket fra at bruge SecondCASAs websider.

8. Kontraktmæssig service, ansvar og garanti

a) Den kontraktmæssige service udført af SecondCASA omfatter anskaffelsen af den tekniske struktur til at præsentere annoncer på SecondCASA. SecondCASA tilbyder også potentielle kunder muligheden for at kontakte udbydere via en kontaktformular og videresender den potentielle kundes oplysninger direkte til udbyderen. SecondCASA bringer ikke nogle aftaler i stand mellem udbydere og kunder.

b) Alle oplysninger, billeder og øvrige informationer om ejendomme er udelukkende baseret på de oplysninger, som vi har fået af udbyderne og kan ikke bekræftes af SecondCASA. SecondCASA er ikke ansvarlig for opdateringer eller rigtigheden og fuldendelsen af annoncerne eller deres indhold.

c) SecondCASA er ikke ansvarlig for skade, der er resultatet af ukorrekt præsentation af annoncer eller manglende præsentation. Den eneste undtagelse er ondskabsfulde hensigter eller grov forsømmelighed fra SecondCASAs side eller dens stedfortrædende agenter.

d) SecondCASA er ikke ansvarlig for overtrædelse af copyright og industrielle ejendomsrettigheder af tredjemand. Udbyder fritager SecondCASA fra alle skadeskrav mod SecondCASA, hvis overtrædelsen er baseret på offentliggørelsen af indhold, der stammer fra denne.

e) Alle personlige oplysninger givet af SecondCASA om potentielle kunder stammer udelukkende fra disse kunder selv. SecondCASA kan hverken tjekke den potentielle kundes identitet eller rigtigheden eller fuldstændigheden af disse oplysninger. Det kan ikke garanteres, at potentielle kunder ikke giver ukorrekte oplysninger eller at de virkelig er, dem de giver sig ud for at være. SecondCASA giver oplysningerne videre som de fik dem og er hverken ansvarlig for rigtigheden eller fulstændigheden ej heller for konsekvenserne af fejlagtige oplysninger eller for ufuldstændige oplysninger.

f) Rådigheden over og kvaliteten af SecondCASAs websider afhænger af de tekniske muligheder i alle tilfælde. Der gives ingen garanti mht. rådighed og kvalitet. SecondCASA har ydet sin kontraktmæssige skyldige service, når siderne er tilgængelige 330 dage om året.

9. Fornyelse og opdatering

I alle internetbrugeres interesse er regelmæssig teknisk og indholdmæssig vedligeholdelse af websitet nødvendig. SecondCASA forbeholder sig retten til regelmæssigt at opdatere og ændre dens websider, hvad angår teknologi og indhold. Dette kan medføre begrænset adgang til SecondCASAs sider og have betydning for kvaliteten på annoncerne. SecondCASA skal gøre sit bedste for at undgå eller minimere disse begrænsninger, men kan ikke udelade dem helt. Der tages intet ansvar for skadelige følger.

10. Copyrights

a) Rettighedsindehaveren til indhold, layout og kildekoden, der vises på SecondCASAs sider, er udelukkende SecondCASA. Kopiering, offentlig distribuering eller anden brug er kun tilladt med udtrykkelig skriftlig samtykkeerklæring fra SecondCASA.

b) Udbydernes rettigheder til indhold og oplysninger i deres annoncer berøres ikke af denne bestemmelse.

11. Ophævelse

a) Begge parter kan, uden at skulle angive grunde, ophæve kontrakten til hver en tid med en frist på syv dage ved udgangen af hver måned. Ophævelse kan ske i skriftligt (brev, fax, e-mail). Den skal sendes til:

SecondCASA
Hojlund 32
DK-8700 Horsens
Denmark
E-Mail: customer @ SecondCASA.com

b) Hvis udbyder overtræder forpligtelsen i henhold til generelle betingelser og vilkår, kan SecondCASA ophæve aftalen uden varsel uden at angive grunde og kan slette eksisterende annoncer ligeledes uden varsel.

c) Der ydes ingen erstatning for annoncer, der er blevet indrykket før kontraktens udløb.

12. Privatlivspolitik

Udbyder giver sit samtykke til indsamling, lagring og bearbejdning af personlige oplysninger i overensstemmelse med de gældende love om databeskyttelse i Danmark.

Vi tilbyder Info
Lastminute tilbud Impressium
Annoncering Om os
Tilføj din feriebolig Kontakt os
Blog
Facebook Google Twitter Youtube