Secondcasa logo Home My favorites Log in

Yleiset ehdot

1. Transaktion asiasisältö, ei käyttövaatimuksia

a) SecondCASA ei ilmoittele itse eikä kolmansien osapuolten puolesta, eikä omalla kustannuksellaan eikä kolmansien osapuolten kustannuksella, eikä sillä ole mitään sopimussuhdetta asiakasehdokkaaseen eikä vuokranantajaan suoraan eikä epäsuoraan, laillisesti eikä rahoituksellisesti. Mitään sopimussuhdetta ei ole ilmoituksen julkaisun lisäksi. SecondCASAsta ei tule sopimusosapuolta vuokranantajan ja asiakasehdokkaan välisissä sopimuksissa, eikä ole mitenkään mukana näiden sopimusten täyttämisessä. SecondCASA ei saa mitään komissiota eikä vastaavaa palvelua, mikä edellyttäisi maksua vuokrananttajan ja mahdollisen asiakkaan välisen sopimuksen toteutumisesta.

b) Oikeusvastuuta SecondCASAn sivujen käytöstä ei synny.

2. Ilmoitusten tarkoitus

a) Ilmoitukset voivat koskea vain lomakotien, loma-asuntojen tai vastaavien kohteiden vuokrausta tai vaihtamista yksityisille tahoille (Tarjoukset). Emme salli ilmoituksia, joissa etsitään tämän tyyppisiä kohteita (hakuilmoituksia) emmekä varsinkaan ilmoituksia, joiden tarkoitus on ostaa tai myydä kiinteistö tai oikeudet vastaavaan kiinteistöön.

b) Samasta kohteesta voi ilmoitella tiettynä aikana vain kerran.

3. Ilmoitusten muoto ja sijainti

a) Koon, muodon, värin, resoluution, asettelun jne. määrää yksinomaan SecondCASA. Tietylle esitystavalle ei ole mitään laillista perustetta. Vuuokranantaja ilmoittaa suostuvansa siihen, että ilmoitus esitetään SecondCASAn määräämässä muodossa ja SecondCASAn yleisesti käyttämässä muodossa. SecondCASA nimenomaan varaa oikeuden suurentaa tai pienentää kuvia tavoitteena yhtenäinen ja helposti seurattava esittely.

b) Ilmoitusten sijoittelun SecondCASAn sivuille määrää yksinomaan SecondCASA. Tietylle sijoittelulle ei ole mitään laillista perustetta. SecondCASA pidättää oikeuden muttaa julkaistun ilmoituksen sijaintia, jos se on tarpeen esittelyn ja tarjouksen selkeyden vuoksi.

4. Ilmoitusten sisältö, voimassa olevien lakien noudattaminen, kolmansien osapuolten oikeudet

a) Sallitun sisällön määrää yksinomaan SecondCASA. Ilmoituksia, jotka eivät täytä SecondCASAn vaatimuksia, ei hyväksytä eikä julkaista.

b) Ilmoituksissa saa olla pelkästään seuraavaa sisältöä:

- Kuvia, karttoja
- Kohteen kokoa ja sijaintia koskevia tietoja
- Hintatietoja
- Tietoja saatavuusajasta

c) Seuraavaa sisältöä ei sallita:

- Ilmoittelua tekstissä ja kuvissa bannereilla jne
- Kiellettyä eikä epäsopivaa sisältöä

d) Vuokranantaja varmistaa, että häntä koskevat, SecondCASAn käyttämät tiedot ja kaikki hänen tarjoamansa sisältö ovat voimassa olevien lakien mukaisia, ja että hänellä on vapaa käyttöoikeus kaikkeen häneltä peräisin olevaan informaatioon, ja ettei tällä informaatiolla ole kolmansien osapuolten rasitetta.

5. Ilmoitusten toiminta

a) Vuokranantajan on rekisteröidyttävä SecondCASAan. Rekisteröinti sinänsä on veloitukseton ja suoritetaan yksinomaan SecondCASAn yhtenäisellä elektronisella rekisteröintilomakkeella. Rekisteröityessään vuokranantajan on ilmoitettava etunimensä, sukunimensä, yrityksensä, postiosoitteensa (ei postilokeroita), puhelinnumeronsa, faksinumeronsa ja toimivan sähköpostiosoitteen täydellisesti ja oikein. Jos rekisteröidyttäessä annetut tiedot myöhemmin muuttuvat, vuokranantaja on velvollinen ilmoittamaan SecondCASAlle välittömästi kaikista muutoksista.

b) SecondCASAn ja vuokranantajan välinen käyttösopimus astuu voimaan vasta rekisteröitymisen vahvistuksen jälkeen.

c) Rekisteröitymisen jälkeen vuokranantaja voi asettaa ilmoituksensa SecondCASAan.

7. Hylkääminen, muuttaminen, poistaminen, poissulkeminen

SecondCASA pidättää oikeuden hylätä tai muuttaa ilmoituksia, jotka rikkovat voimassa olevaa lakia tai ovat ristiriidassa yleisten sopimusehtojen kanssa, tai poistamaan ne osittain tai kokonaan. Tällaisessa tapauksessa vuokranantajat voidaan sulkea pysyvät tai väliaikaisesti pois SecondCASAn internet-sivuilta.

8. Sopimusvelvoite, vastuu ja takuu

a) SecondCASAn sopimusvelvoite sisältää teknisten puitteiden järjestämisen ilmoitusten esittämiseksi SecondCASAssa. SecondCASA tarjoaa myös asiakasehdokkaille mahdollisuuden ottaa yhteyden vuokranantajiin yhteyslomakkeella ja ohjaa mahdollisten asiakkaiden tiedot suoraan asiakkaalle. SecondCASA ei neuvottele mitään vuokranantajien ja mahdollisten asiakkaiden välisiä sopimuksia.

b) Kaikki lomakohteita koskevat tiedot ja kaikki lomakohteiden kuvat, ja ja kaikki muu lomakohteita koskeva informaatio perustuu ainoastaan vuokranantajien antamiin tietoihin, eikä SecondCASA voi tarkistaa niitä. SecondCASA ei ole vastuussa päivityksistä eikä ilmoitusten tai niiden sisällön oikeellisuudesta eikä täydellisyydestä.

c) SecondCASA ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ilmoitusten esityksen virheellisyydestä tai esittämättä jättämisekstä. Ainoa poikkeus on SecondCASAn tai sen välillisten agenttien vihamielinen aikomus tai karkea laiminlyönti.

d) SecondCASA ei ole vastuussa kolmansien osapuolten aineettomien oikeuksien rikkomisesta. Vuokranantaja vapauttaa SecondCASAn kaikista SecondCASAlle esitetyistä vahingonkorvausvaatimuksista, jos aineettomien oikeuksien rikkominen perustuu häneltä peräisin olevan sisällön julkaisemiseen.

e) Kaikki SecondCASAn mahdollisia asiakkaita koskeva henkilökohtainen informaatio on peräisin pelkästään näiltä osapuolilta. SecondCASA ei voi tarkistaa asiakasehdokkaiden henkilöllisyyttä eikä tämän tiedon oikeellisuutta tai täydellisyyttä. Ei voida taata, etteivät asiakasehdokkaat toimita virheellistä informaatiota tai että he eivät ole henkilöitä jotka he väittävät olevansa. SecondCASA esittää informaation sellaisena kuin se annettiin eikä ole vastuussa sen oikeellisuudesta eikä täydellisyydestä eikä virheellisen tai epätäydellisen informaation aiheuttamista seurauksista.

9. Uudistus ja päivitys

Internetin kaikkien käyttäjien etujen nimessä internet-sivuston säännöllinen tekninen ja sisältöhuolto on välttämätöntä. SecondCASA pidättää oikeuden säännölllisesti päivittää ja muuttaa internet-sivustoa teknisesti ja sisällöllisesti. Tämän tuloksena pääsy SecondCASAn sivuille voi estyä ja ilmoitusten laatu kärsiä. SecondCASA yrittää kaikkensa välttääkseen tai minimoidakseen nämä haitat, mutta ei voi sulkea niitä kokonaan pois. Mitään vastuuta ei oteta haitallisista seurauksista.

10. Tekijänoikeudet

a) SecondCASAn sivujen sisällön, asettelun ja lähdekoodin tekijänoikeudet omistaa yksinomaan SecondCASA GbR. Jäljentäminen, julkinen levittäminen tai muu käyttö on sallittu vain SecondCASAn kirjallisella luvalla.

b) Tämä ehto ei vaikuta oikeuksiin, joka vuokranantajilla on heidän ilmoitustensa sisältöön ja informaatioon.

11. Sopimuksen purkautuminen

a) Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus milloin tahansa syytä ilmoittamatta ilmoittamalla siitä seitsemän päivää ennen kuukauden loppua. Purkamisesta voidaan ilmoittaa tekstimuodossa (kirje, faksi, sähköposti). Se tulee lähettää tänne:

SecondCASA
Hojlund 32
DK-8700 Horsens
Denmark
E-Mail: customer @ SecondCASA.com

b) Jos vuokranantaja rikkoo näiden yleisten sopimusehtojen velvoitteita, SecondCASA voi purkaa sopimuksen heti syitä ilmoittaa ja poistaa välittömästi olemassa olevat ilmoitukset.

c) Maksettuja summia ei palauteta, mikäli ilmoitus peruutetaan ennen sopimuskauden säännönmukaista päättymistä.

12. Tietosuoja

Vuokranantaja vakuuttaa noudattavansa Saksassa voimassa olevia tietosuojalakeja henkilötietoja kootessaan, tallentaessaan ja käsitellessään.

Meidän Tarjoukset Tiedot
Viime hetken tarjoukset Tiedot julkaisijasta
Mainonta Tietoja meistä
Rekisteröityminen Yhteydenotto
Blog
Facebook Google Twitter Youtube