Secondcasa logo Home My favorites Log in

Våre generelle vilkår og betingelser

1. Tema for transaksjon, ingen brukerkrav

a) SecondCASA plasserer ikke annonser selv eller på vegne av tredje parter og ved egen kostnad eller kostnaden av tredje parten og har ingen kontraktmessige forhold mellom den potensielle kunden og Forsyneren enten direkte eller indirekte, legalt eller finansielt. Ingen kontraktsmessige forhold eksisterer utover omfanget av publikasjonen av annonsen . SecondCASA blir ikke en kontraktmessig partner i avtalen konkludert mellom Forsyneren og den potensielle kunden og er heller ikke involvert i ytelsen av disse avtalene. SecondCASA mottar ingen provisjon eller lignende servive som krever betaling for fremgangsrik materialisering mellom forsynerren og den potensielle kunden.

b) Det er ingen juridiske krav for bruken av sidene på SecondCASA.

2. Hensikten av annonsene

a) Annonsene kan ha utleie eller utveksling av feriehus, ferieleiligheter eller lignende eiendommer til private enheter (Tilbud) Vi tillater ikke annonser som søker etter eiendommer av denne typen (søke annonser) og spesielt annonser med den hensikten å kjøpe eller selg en eiendom eller rettigheter lignende til en ordentlig eiendom.

b) Den samme eiendommen kan kun annonseres en gang ved samme tidspunkt.

3. Typer og plasseringer av annonsene

a) Størrelsen, typen, fargen, oppløsningen, layout etc er bestemt eksklusivt av SecondCASA. Ingen legale krav eksisterer for spesielle presentasjoner. Forsyneren uttrykker med sin avtale at hans/hennes annonse skal presenteres i en type som bestemmes av SecondCASA og i typen som er generelt brukt av SecondCASA. SecondCASA forbeholder spesielt retten til å forstørre eller redusere bilder i interesse av en uniform og for en presentasjon som er enkel å følge.

b) Plasseringen av annonser på sidene av SecondCASA er bestemt eksklusivt av SecondCASA. Ingen lagale krav eksistere for spesiell plassering. SecondCASA forbeholder retten til å endre plasseringen av en publisert annonse om dette er nødvendig i interessen av en klar presentasjon og klarhet av tilbudet.

4. Innhold av annonser, kompabilitet med gjeldende lov, rettigheter av tredje parter

a) Tillatelig innhold er bestemt eksklusivt av SecondCASA. Annonser som ikke møter kravene av SecondCASA er hverken godkjent eller publisert.

b) Annonser må eksklusivt ha det følgende innhold:

- Bilder, fotoer, kart
- Informasjon om størrelsen og beliggenheten av eiendommen
- Prisinformasjon
- Informasjon om når den er tilgjengelig

c) Det følgende innholdet er ikke tillatt:

- Annonser i tekst og bilder gjennom bannere etc.
- Forbudt eller uriktig innhold

d) Forsyneren forsikrer at publikasjonen og bruken av hans/hennes informasjon av SecondCASA og alt av innholdet som han/hun forsyner ikke krenker gjeldende lov og han/hun fritt eier all informasjonen som kommer fra han/henne og at denne informasjonen ikke er heftet av tredje parter.

5. Funksjon av annonser

a) Forsyneren må registrere seg ved SecondCASA. Registrasjon i seg selv koster ingenting og skjer eksklusivt via det uniformeSecondCASA elektroniske registrasjonsskjema .I løpet av registrasjon må forsyneren fosyne sitt fornavn, etternavn, sitt selskap, postadresse (ingen postbokser), telefonnummer, faksnummer og en gyldig e-post adresse fullstendig og riktig. Om informasjonen forsynt i løpet av registrasjon skulle endres siden er Forsyneren forpliktet til å varsle SecondCASA øyeblikkelig om alle endringer.

b) Brukeravtalen mellom SecondCASA og forsyneren trer kun i kraft etter bekreftelse av registrasjonen.

c) Etter registrering kan forsyneren plassere hans/hennes annonse ved SecondCASA.

7. Avlag, endring, sletting, utelukkelse

SecondCASA reserverer rettigheten til å avslå eller endre annonser som krenker anvendelig lov eller er i kontraindikasjon av disse Generelle Vilkårene eller å slette dem delvis eller i deres helhet. entirety. I dette tilfelle kan forsynere bli permanent eller midlertidi utelukket fra bruk av SecondCASA web sider.

8. Kontraktmessig service, ansvar og garanti.

a) Kontaktsmessig service utført av SecondCASA involverer regelen for teknisk grunnlag for å presentere annonser ved SecondCASA. SecondCASA tilbyr også potensielle kunder muligheten til å kontakte forsynere via et kontaktskjema og videresender den potensielle kundeinformasjonen direkte til kunden. SecondCASA megler ikke konklusjonen av noen avtaler mellom forsynere og potensielle kunder .

b) All informasjon om eiendommer og alle bilder av eiendommene og all annen informasjon om eiendommene er basert eksklusivt på informasjon forsynt av forsyneren og kan ikke verifiseres SecondCASA. SecondCASA er ikke ansvarlig for oppdateringer eller nøyaktigheten og fullførelsen av annonsene eller deres innhold.

c) SecondCASA er ikke ansvarlig for skade som resulterer fra uriktig presentasjon av annonser eller ikke-presentasjon. Det eneste unntaket er ondsinnet hensikt eller forsømmelig på vegne av SecondCASA eller dets stedfortredende agenter.

d) SecondCASA er ikke ansvarlig for krenkelse av opphavsrett og industrielle eiendomsrettigheter for tjenester av tredje parter. Forsyneren løslater SecondCASA fra alle skadekrav mot SecondCASA om krenkelsen av opphavsrett eller industrielle eiendomsrettigheter for tjenester er basert på publikasjonen av innhold som skriver seg fra ham/henne.

e) All personlig informasjon forsynt av SecondCASA om potensielle kunder stammer eksklusivt fra disse partene. . SecondCASA kan hverken sjekke identiteten av den potensielle kunden eller riktigheten og fullstendigheten av denne informasjonen. Det kan ikke garanteres at den potensielle kunden ikke forsyner riktig informasjon eller at de ikke er personer som de påstår at de er. SecondCASA forsyner informasjonen som var gitt og er hverken ansvarlig for riktigheten og fullførelsen av konsekvensen for feilaktig informasjon eller ufullstendig informasjon.

9. Renovasjon og oppdatering

I interesse av alle brukere av internet, regelmessige teknisk og innholdsvedlikehold av web-siden er nødvendig. SecondCASA forbeholder rettigheten til å regelmessig oppdatere og modifisere dens web-side når det gjelder teknologi og innhold. Dette kan resultere i hemmet tilgang til sidene av SecondCASA og påvirke kvaliteten av annonsene. SecondCASA skal gjøre alt for å unngå eller minimere disse hemningene men kan ikke eliminere dem fullstendig. Inget ansvar er antatt for noen skadelige effekter. .

10. Opphavsretter

a) Innehaveren av rettighetene til innholdet, layout og kildekoden vist på sidene av SecondCASA er eksklusivt SecondCASA. Duplikasjon, offentlig distribusjon eller annen bruk er kun tillatt med uttrykkelig skriftlig godkjennelse fra SecondCASA

b) Rettighetene av forsynerne til innholdet og informasjonen av deres annonser skal forbli upåvirket av denne regelen.

11. Kansellering

a) Begge parter kan kansellere kontrakten når som helst uten å gi en grunn, med en term på syv dager til slutten av hver måned. Kanselleringen kan utføres i tekstform (Brev, faks, e-post).Den skal sendes til :

SecondCASA
Hojlund 32
DK-8700 Horsens
Denmark
E-Mail: customer @ SecondCASA.com

b) Om forsyneren krenker forpliktelsen under disse Generelle Vilkår og Betingelser kan SecondCASA kansellere avtalen med øyeblikkelig virkning uten å forsyne grunner og slette eksisterende annonser med øyeblikkelig virkning.

c) Ingen refunderinger vil bli gitt for en annonse i tilfelle av kansellering før slutten av den opprinnelige termen for avtalen.

12. Hemmeligholdelsespolise

Forsyneren erklærer hans/hennes avtale til samlingen, lagringen og behandlingen av personlig data i henhold til lovene for databeskyttelse gjeldende i Danmark.

Våre tilbud Info
Sisteminutt tilbud Impressium
Annonse Om oss
Legg til dit feriehus Kontakt
Blog
Facebook Google Twitter Youtube