Secondcasa logo Home My favorites Log in

Nasze warunki ogólne

1. Przedmiot transakcji. Brak roszczen do uzytkowania

a) Portal SecondCASA nie umieszcza reklam dla samego siebie lub osób trzecich ani na wlasny koszt ani na koszt osób trzecich i nie bierze udzialu ani prawnego ani gospodarczego, ani bezposrednio ani posrednio w umowach zawieranych miedzy interesentem a oferentem. Miedzy SecondCASA a oferentem nie istnieja zadne relacje kontraktowe, które wykraczalyby poza publikacje reklamy. Portal SecondCASA nie bedzie strona kontraktu zawartego pomiedzy oferentem a interesentem, nie jest tez strona przy wypelnieniu takich kontraktów. Portal SecondCASA nie dostaje tez zadnych prowizji ani nie ma wymiernych korzysci z pomyslnie zawartego kontraktu pomiedzy oferentem a potencjalnym klientem.

b) Nie istnieje roszczenie prawne dotyczace uzytku witryny SecondCASA.

2. Cel reklam

a) Reklamy moga miec na celu jedynie wynajem lub wymiane osobom prywatnym obiektów wypoczynkowych, mieszkan wakacyjnych lub podobnych obiektów (oferty). Nie pozwalamy na umieszczanie ogloszen poszukiwania obiektów tego typu, a zwlaszcza reklam majacych na celu zakup lub sprzedaz obiektów lub praw podobnych do rzeczywistego posiadania obiektu.

b) Ten sam obiekt moze byc zareklamowany w tym samym czasie tylko jeden raz.

3. Forma i pozycja ogloszenia

a) Wielkosc, forma, kolor, rozdzielczosc, uklad graficzny itp. zaleza tylko i wylacznie od SecondCASA. Nie istnieje uprawnione roszczenie co do okreslonego rodzaju przedstawienia. Oferent wyraza swoja zgode na to, by jego ogloszenie zostalo przedstawione w formie okreslonej przez SecondCASA i zwyklej dla SecondCASA. SecondCASA zastrzega sobie w szczególny sposób prawo do powiekszania lub pomniejszania zdjec w celu zunifikowania ich przedstawienia.

b) Umieszczanie reklam na stronach SecondCASA jest zdeterminiowane wylacznie przez SecondCASA. Nie istnieje uprawnione roszczenie co do okreslonego umieszczenia. SecondCASA zastrzega sobie prawo zmiany pozycji przedstawianego ogloszenia jezeli jest to konieczne dla jasnej prezentacji i przejrzystosci oferty.

4. Tresc ogloszen. Zgodnosc z obowiazujacym prawem. Prawa osób trzecich

a) Rodzaj dopuszczalnej tresci jest zdeterminowany wylacznie przez SecondCASA. Ogloszenia, które nie spelniaja wymagan SecondCASA ani nie zostana przyjete ani opublikowane.

b) Ogloszenia moga miec wylacznie nastepujaca tresc:

- Obrazy, zdjecia, map
- Informacje o wielkosci i lokalizacji obiektu
- Informacje o cenie
- Informacje o dostepnosci czasowej

c) Niedopuszczalne sa zwlaszcza:

- Reklamy tekstowe lub obrazowe za pomoca transparentów itp.
- Zakazana lub nieobyczajna tresc

d) Oferent zapewnia, ze opublikowanie i uzycie jego informacji przez SecondCASA i cala tresc dostarczona przez niego nie narusza obowiazujacego prawa i ze jest on posiadaczem pelnej informacji pochodzacej od niego i ze informacje te nie sa obciazone prawami osób trzecich.

5. Zadanie ogloszen

a) Oferent musi sie zarejestrowac w SecondCASA. Rejestracja jest bezplatna i jest mozliwa wylacznie poprzez ujednolicony elektroniczny formularz rejestracyjny w SecondCASA. Przy rejestracji oferent musi w pelni i dokladnie podac swoje imie i nazwisko, swoja firme, swój adres pocztowy (nie skrzynke pocztowa), swój numer telefonu, swój numer faksu i wazny adres e-mail. Jezeli podane w czasie rejestracji informacje mialyby sie pózniej zmienic, oferent jest zobowiazany natychmiast poinformowac SecondCASA o wszystkich zaistnialych zmianach.

b) Umowa o uzytkowaniu pomiedzy SecondCASA a oferentem zaczyna obowiazywac dopiero od momentu potwierdzenia rejestracji.

c) Po rejestracji oferent moze umiescic swoje ogloszenie na stronach portalu SecondCASA.

7. Odrzucenie, zmiana, usuniecie, wykluczenie

SecondCASA zastrzega sobie prawo odrzucenia lub zmiany ogloszen, które naruszaja obowiazujace prawo albo stoja w sprzecznosci z Warunkami ogólnymi albo tez do ich czesciowego lub calkowitego usuniecia. W tym przypadku, oferenci moga zostac wykluczeni na stale albo tymczasowo ze stron internetowych SecondCASA.

8. Usluga kontraktowa, odpowiedzialnosc i gwarancja

a) Usluga kontraktowa dostarczana przez SecondCASA polega z jednej strony na udostepnieniu ram technicznych dla przedstawienia ofert w SecondCASA. Z drugiej strony SecondCASA daje interesentom mozliwosc skontaktowania sie z oferentami przy uzyciu formularza kontaktowego i przekazuje dane interesenta bezposrednio oferentowi. SecondCASA nie sluzy jako mediator przy zawarciu umowy pomiedzy oferentami i potencjalnymi klientami.

b) Wszystkie informacje o obiektach i wszystkie zdjecia obiektów oraz calosc informacji nt. obiektów oparta jest wylacznie na informacji dostarczonej przez oferentów i nie moga zostac zweryfikowane przez SecondCASA. Portal SecondCASA nie ponosi odpowiedzialnosci za uaktualnienia lub zgodnosc, pelnosc ogloszen i ich tresci.

c) Portal SecondCASA nie jest odpowiedzialny za szkody, które moga powstac w wyniku nieprawidlowego przedstawienia ogloszenia lub jego nie przedstawienia. Jedyny wyjatek stanowi zlosliwa niestarannosc przy przedstawieniu albo razace niedbalstwo ze strony SecondCASA lub jego przedstawicieli.

d) Portal SecondCASA nie jest odpowiedzialny za naruszenie praw autorskich i praw gospodarczych osób trzecich. Oferent uwalnia SecondCASA od wszelkich roszczen o odszkodowania podnoszonych przeciw SecondCASA jezeli bazuja one na naruszeniu praw autorskich spowodowane opublikowaniem tresci pochodzacych od niego.

e) Wszystkie osobiste informacje dostarczone przez SecondCASA potencjalnym klientom pochodza wylacznie od tych osób. SecondCASA ani nie moze sprawdzic tozsamosci potencjalnych klientów ani prawdziwosci i pelnosci tych informacji. Portal nie moze zagwarantowac, ze potencjalni klienci nie dostarcza nieprawidlowych informacji albo ze nie sa tymi ludzmi, za których sie podaja. Portal SecondCASA przekazuje te informacje w taki sposób, w jaki zostaly one dostarczone i ani nie jest odpowiedzialny za ich prawdziwosc i pelnosc, ani za konsekwencje wynikle z blednych lub niekompletnych danych.

9. Zmiany i aktualizacje

W interesie wszystkich uzytkowników Internetu niezbedna jest regularna troska o strone techniczna i tresc stron internetowych. SecondCASA rezerwuje sobie prawo do regularnego uaktualniania i modyfikowania swoich stron gdy chodzi o technologie i tresc. Moze to spowodowac trudnosci w dostepie do stron SecondCASA i odbic sie na jakosci ogloszen. SecondCASA dopelni wszelkich staran, by uniknac lub zminimalizowac te trudnosci, ale nie moze ich w pelni wykluczyc. Odpowiedzialnosc za powstale z tego powodu szkody nie bedzie akceptowana.

10. Prawa autorskie

a) Wlascicielem praw do tresci, ukladu graficznego i kodu zródlowego SecondCASA jest wylacznie SecondCASA GbR. Kopiowanie, rozpowszechnianie i inne uzycie jest dozwolone jedynie z wyrazna pisemna autoryzacja SecondCASA.

b) Prawa oferentów do tresci i informacji ich ogloszen pozostaja tym przepisem nie dotkniete.

11. Wypowiedzenie

a) Obie strony moga w kazdym czasie, bez wczesniejszego podania przyczyn, w terminie siedmiu dni przed koncem kazdego miesiaca wypowiedziec te umowe. Wypowiedzienie moze zostac dokonane pisemnie (listownie, faksem, e-mailem). Powinno ono zostac skierowane do:

SecondCASA
Hojlund 32
DK-8700 Horsens
Denmark
E-Mail: customer @ SecondCASA.com

b) Jezeli oferent narusza swoje obowiazki wynikajace z Warunków ogólnych, SecondCASA moze wypowiedziec niniejsza umowe natychmiast bez podania przyczyn oraz niezwlocznie usunac istniejace ogloszenia.

c) Przy wypowiedzeniach nastepujacych przed koncem okresu trwania umowy nie beda mialy miejsca zwroty pieniedzy.

12. Ochrona danych

Oferent wyraza swoja zgode na zbieranie, zapisywanie i przetwarzanie danych osobistych zgodnie z obowiazujacym w Niemczech prawem o ochronie danych.

Nasze oferty Informacje
Oferty Lastminute Metryczka
Reklama O nas
Rejestracja Kontakt
Blog
Facebook Google Twitter Youtube