Secondcasa logo Home My favorites Log in

Säkerhet & Användningsvillkor

Dina åsikter är viktiga för oss

Personlig integritet och säkerhet är av högsta prioritet hos SecondCASA. På denna webbplats respekterar vi din integritet och behandlar all information konfidentiellt. Att du lämnar ut dina personuppgifter till oss ser vi som en akt av förtroende. Av den anledningen har vi vidtagit åtgärder som garanterar säkerheten för dina personuppgifter. Vi hanterar dina personuppgifter och annan känslig information med särskild försiktighet och uppfyller på det sättet den tyska dataskyddslagens stränga föreskrifter.

Vilken information vi registrerar

- Vi använder din e-postadress för att skicka bekräftelser på bokningar och vid registrering som ny användare. Som registrerad användare kommer du då och då att få ett nyhetsbrev via e-post som informerar dig om intressanta nyheter. Självfallet kan du när som helst avbeställa vårt nyhetsbrev.
- Din kreditkortsinformation lagras inte i vår databas. Vi har enbart tillgång till din kreditkortsinformation under den aktuella transaktionen.
- Vi frågar dig hur du har fått kännedom om SecondCASA och använder den informationen för att kontrollera effektiviteten i vår marknadsföring.
- Vi loggar ditt domännamn och/eller din IP-adress för vår interna statistik.
- Vi använder "cookies“ för att kartlägga de områden på webbplatsen som särskilt intresserar dig.

Delgivning av information som erhållits på denna webbplats till tredje part.

När du bokar en semester över SecondCASA överför vi beträffande informationer till motsvarande annonsör. Dessa informationer används endast till att säkerställa en korrekt bearbetning av din bokning. Om du betalar med kreditkort kommer uppgifterna att överföras till kortutgivaren för auktorisering. Cookies

SecondCASA är alltid på jakt efter den nyaste teknologiska lösningen och strävar efter att tillhandahålla en effektiv och trevlig webbplats. Permanenta cookies är del av denna teknologi. Cookies underlättar din navigering: en cookie är en liten textfil som överförs från vår webbplats till din hårddisk när du är uppkopplad mot SecondCASA. Vid nästa besök kan vår webbplats ta fram cookies på din dator. På det sättet möjliggör den ingående informationen en utformning av webbplatsen anpassad till dina behov. Vi kan på det sättet tillhandahålla erbjudanden och tjänster som gör dina reseönskningar rättvisa.

Vill du bli informerad när vår webbplats tar fram cookies på din hårddisk, har du möjlighet att ändra inställningarna på din webbläsare så att den skickar ett varningsmeddelande. Vill du använda vår webbplats utan cookies kan du konfigurera din webbläsare därefter. Cookies underlättar emellertid dina sökningar. Talrika webbplatser arbetar med denna teknologi som under inga omständigheter används till att spara personliga uppgifter - som t.ex. kreditkortsnummer. Därutöver garanterar vi dig att de cookies som SecondCASA sparat på din dator inte kan läsas av någon annan webbplats.

Annonce

SecondCASAs websider indeholder annonceplads, som bliver tilføjet af vores lokale annoncepartnere. Oplysninger om disse besøg anvendes kun af denne partner for bedre at forstå brugerne og for at forbedre servicen. Deres personlige oplysninger (f.eks. navn, adresse, telefonnummer) overføres ikke.

Reklam

SecondCASAs webbplats innehåller reklamutrymmen som integreras av vår lokala reklampartner. Informationer angående besök till dessa används endast av denna partner för att bättre förstå sina användare och för att optimera sina tjänster. Dina personliga uppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer) överförs inte.

Länkar

Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Observera att du kommer till en annan webbplats om du klickar på dessa länkar. Vi rekommenderar att du informerar dig om villkor angående hantering av data på dessa platser eftersom data på dessa platser kan hanteras på ett annat sätt än hos oss.

Säkerhet

Denna webbplats har vidtagit åtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller förändring av data. Vi använder oss av "Secure Socket Layer (SSL)"-teknologin för att skydda säkerheten av data som överförs genom vår bokningssystem och våra bokningsförfrågningar. Vid inga tillfällen överförs kreditkortsinformation okrypterad över internet. Vi använder därutöver en brandvägg för att förhindra obehörig åtkomst på vårt system. Mer information om online-säkerhet.


Användningsvillkor Allmän information

Användning av den av SecondCASA tillhandahållna webbplatsen är tillåten uteslutande i enlighet med dessa villkor. När du besöker denna webbplats ("SecondCASA-webbplats") med material och information som ingår där, bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat följande bestämmelser och villkor för nyttjande och accepterar att vara bunden av dem.

Copyright

Hela innehållet av SecondCASA-webbplatsen är skyddat av lagen om upphovsrätt och med ensamrätt.

Varumärken, servicemärken och loggar

Varumärken, serivemärken och loggar ("märken") som visas på SecondCASA-webbplatsen är egendom av SecondCASA. Det är inte tillåtet att använda dessa märken utan SecondCASAs på förhand avgivna skriftliga samtycke.

Hypertextlänkar och hänvisningar till andra webbplatser

Om du använder vissa länkar på SecondCASA-webbplatsen lämnar du eventuellt SecondCASA-webbplatsen. Informationerna på de webbplatser du får tillträde till över hypertextlänkar eller hänvisningar, har varken kontrollerats eller utvärderats av SecondCASA. SecondCASA lämnar ingen garanti för riktighet, precision, tillförlitlighet eller fullständighet av informationer på webbplatser, som har hänvisats till över länkar och fråntar sig allt ansvar för fel eller utelämnanden däri. Du som användare är ansvarig för bedömning av riktighet, precision, tillförlitlighet och fullständighet av information och övrigt innehåll av webbplatser, som har hänvisats till över länkar och hypertextlänkar. SecondCASA är inte ansvarig för innehåll eller nyttjande av andra internetsidor hypertextlänkarna hänvisar till. En hypertextlänk till en annan sida skall ses endast som hjälp och implicerar inte, att SecondCASA gillar eller godkänner webbplatsen eller produkterna eller tjänsterna som beskrivs där. Om du kopplar upp dig mot internetsidor, som är kopplade till SecondCASAs webbplats genom hypertextlänkar och nyttjar dessa, händer det på eget ansvar och SecondCASA åtar sig inga förpliktelser och inget ansvar beträffande detta. SecondCASA förbehåller sig rätten att när som helst avbryta hypertextlänkar eller hypertextlänkprogram.

Vid uppkoppling mot SecondCASA-webbplatsen förpliktigar du dig dessutom att hålla dig till riktlinjerna om upphovsrätt, som finns angivna på varje enskild webbsida som du kan koppla upp dig mot genom SecondCASA-webbplatsen och som genom hypertextlänkar är kopplad till denna.

Länkar till webbplatsen

Länkar till denna webbplats kan endast skapas om den är korrekt länkat till sidan www.SecondCASA.com (hemsida) eller en motsvarande undersida och om kontexten inte är skadlig för SecondCASAs affärer.

Lokala rättsliga begränsningar

SecondCASA-webbplatsen är inte avsedd för personer i vars domkrets publicering och nyttjande av SecondCASA-webbplatsen är förbjudna (på grund av denna persons medborgarskap, hemvist eller andra orsaker). Personer för vilka ett sådant förbjud gäller får inte koppla upp sig mot SecondCASA-webbplatsen.

Våra erbjudanden Info
Lastminute erbjudanden Impressium
Annonsering Om oss
Registrera dig nu Kontakt
Blog
Facebook Google Twitter Youtube